Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program nazvaný Svět kolem nás byl vytvořen plně v souladu se záměry RVP PV.

Jedná se o vlastní vzdělávací program, který usiluje především o všestranný rozvoj každého dítěte na základě jeho individuálních potřeb. Podpora zdraví a výchova ke zdravému životnímu stylu jsou významnou součástí ŠVP.

Určitým specifikem naší MŠ je práce s keramickou hlínou a vytváření keramiky,

s využitím vlastní keramické pece.

Motto:

„Každé dítě je bytost jedinečná, a proto by se mu mělo dostat takového vzdělání, které mírou i kvalitou odpovídá jeho možnostem a potřebám. Prioritní je to, co prožívá a cítí každé jednotlivé dítě“.

ŠKOLNÍ_VZDĚLÁVACÍ_PROGRAM_2019_2020 (1)

Dodatek k ŠVP 1. 9. 2021 zde