Platby

Vážení rodiče,

věnujte prosím pozornost informacím o ZMĚNÁCH při platbách úplaty za předškolní vzdělávání a stravného.

Výše úplaty za předškolní vzdělávání (školné) byla stanovena s platností od 1.9.2022 na 1050,—Kč měsíčně, a to pro všechny zapsané děti ve stejné výši, kromě dále uvedených výjimek. Od placení školného jsou osvobozeni rodiče dětí narozených do 31.8.2017 (děti v posledním roce před zahájením školní docházky), s výjimkou dětí s odkladem školní docházky a rodiče pobírající opakující se dávky v hmotné nouzi, kteří tuto skutečnost doloží. Datum splatnosti je stanoven na 15. dne v měsíci.

Na stravné se s platností od 1.9.2022 se bude platit při zahájení docházky záloha 1800,- Kč/1920,-Kč děti s odkladem školní docházky. Tato záloha bude vyúčtována na konci školního roku. Platby za stravné se budou platit měsíčně ve stejné výši, a to od října do května  900,- Kč/20 obědů, děti s odkladem školní docházky 960,- Kč/20 obědů. . Je nutné dodržovat datum splatnosti do 10. dne v měsíci.

Úplatu za předškolní vzdělávání i stravné budete poukazovat na účet školy, platbu školného i stravného lze sloučit do jedné platby. Věnujte prosím pozornost používání správného variabilního symbolu, které je přiděleno vašemu dítěti:

Číslo účtu: 288478379/0800 (Česká spořitelna)

Variabilní symbol – ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ – ŠKOLNÉ: 9xxx      

Variabilní symbol – STRAVNÉ: 109xxx

Variabilní symbol při sloučení plateb – STRAVNÉ +ŠKOLNÉ xxx (přidělený variabilní symbol vašeho dítěte)                                                             

Konstantní symbol: 308