O školce

dsc_0603_resize

 

Zřizovatel: Městská část Praha 10 se sídlem Vršovická 68/1429, Praha 10

Název: Mateřská škola , Praha 10, Zvonková 12/2091, příspěvková organizace

Sídlo: Zvonková 12/2901, 106 00 Praha 10

Dostupnost: maximálně tři minuty od zastávky MHD

Provoz MŠ: 6:30 – 17:00 hodin

Specifika MŠ: Všestranný rozvoj dítěte na základě jeho individuálních potřeb. Práce s hrnčířskou hlínou s využitím vlastní pece k tvorbě keramiky.

Charakteristika MŠ

Jedná se o čtyřtřídní mateřskou školu pavilónového typu, která je umístěna v klidném prostředí starší sídlištní zástavby. Každá třída má svou šatnu, WC, umývárnu, prostornou hernu a ložnici, která mimo odpolední odpočinek dětí slouží jako tělocvična a další prostor pro hry dětí, umístěné v jednom podlaží se samostatným vchodem.

Třídy jsou standardně vybaveny a prostorově uspořádané tak, aby splňovaly požadavky skupinových i individuálních činností dětí. Pomůcky, hračky, knihy i obrazový materiál jsou zajištěny ve velkém rozsahu i kvalitě a odpovídají počtu a věku dětí. V ředitelně školy i v jednotlivých třídách je k dispozici velké množství knih pro děti. Ve druhém pavilónu se nachází keramická dílna s pecí.

Jednotlivé pavilony jsou rozmístěny v rozsáhlé a členité školní zahradě s krásnými vzrostlými stromy a keři. V zahradě jsou umístěna pískoviště, dále hřiště pro míčové hry, vydlážděný prostor sloužící k rozmanitým hrám a činnostem, zejména pak pro kreslení křídami. Nachází se zde též veká multifunkční prolézačka, herní plocha SmartSoft, skluzavky, houpadla, dřevěné domečky a další herní prvky.

Byla vybudována dvě keramická pítka pro děti, jedno keramické pískoviště a také keramické mlhoviště. Všechny herní prvky a zahradní zařízení plně vyhovují bezpečnostním požadavkům a vytvářejí dostatečný prostor pro hry dětí, jejich sportovní vyžití i pozorování přírody po celý rok.

Věkové složení vychází ze snahy vytvořit optimální podmínky pro všestranný rozvoj schopností a dovedností dětí a pro uspokojování jejich potřeb. Děti v jednotlivých třídách jsou převážně rozděleny podle věku, respektujeme však dětská přátelství a přání rodičů. Učitelky si děti vedou po celou dobu jejich docházky do MŠ. Podle našich zkušeností je toto řešení velice přínosné. Vytváří se tak ovzduší vzájemné důvěry, učitelky mohou lépe působit na děti podle jejich individuálních potřeb. Režim dne odpovídá zdravotním a hygienickým požadavkům a je přizpůsoben individuálním potřebám jednotlivých dětí v souladu s potřebami celého kolektivu.

Děti jsou do MŠ přijímány po dohodě s rodiči v odůvodněných případech kdykoli během dne, nejvhodnější je však doba cca do 8:30 hodin. Přibližně do této doby mají děti možnost věnovat se volným hrám a činnostem, které si vybírají podle svého zájmu.

Před svačinou, která je podávána v 9 hodin, probíhá ranní cvičení. Po svačině děti pokračují v programu, který vyplývá z výchovně vzdělávacího programu a nabízí dětem rozmanité skupinové i individuální činnosti.

Dopoledne je zakončeno pobytem venku. Po obědě si mohou rodiče děti vyzvednout mezi 12:30 a 13:00 hodin. Dětem, které odchází domů po obědě a tato skutečnost byla včas oznámena (do 8 hodin konkrétního dne), bude částka za odpolední svačinu odečtena.

Po obědě odpočívají na lehátku všechny děti. Žádné z dětí není nuceno ke spánku. Děti, které nespí, poslouchají při odpočinku pohádky, starší děti jsou v tuto dobu zaměstnány v zájmových kroužcích a výukou angličtiny. Po odpolední svačině si lze děti vyzvedávat od 14:45 hodin. Provoz mateřské školy končí v 17:00 hodin.

V MŠ s dětmi pracuje osm plně kvalifikovaných pedagogických pracovnic. Usilujeme o úzkou spolupráci s rodiči na základě vzájemné důvěry a respektu. Rodiče mají možnost domluvit si kdykoliv konzultaci s ředitelkou i učitelkami.

Pracujeme podle výchovně vzdělávacího plánu nazvaného „Svět kolem nás“, který je tvořen měsíčními a týdenními tématickými celky, které respektují dětské globální vnímání okolního světa. Průběžně aktualizujeme nabídku aktivit pro děti tak, abychom plně uspokojili jejich zájmy a individuální potřeby v průběhu celého dne.

Prostřednictvím zájmových kroužků, které jsou bezplatné, umožňujeme nejstarším dětem inklinujícím k určitému druhu činností dále rozvíjet své nadání a zájem v menší skupině stejně zaměřených dětí. Ve škole v současné době fungují tři výtvarné kroužky, vlastní keramická pec, dva tělovýchovné kroužky, které využívají ke své činnosti tělocvičnu blízké základní školy. 

Podle zájmu rodičů škola zajišťuje výuku plavání. Jednou až dvakrát měsíčně zprostředkováváme dětem divadelní představení přímo v MŠ. Organizujeme také výlety a školy v přírodě.

S tvorbou keramiky a celkovým výtvarným zaměřením MŠ souvisí již tradiční pořádání vernisáže a výstavy dětských prací – „Výstavy na plotě“. Pořádáme besídky, Dny otevřených dveří a další kulturní a společenské aktivity pro rodiče i pro širokou veřejnost. Pokud budete mít zájem o další informace, s důvěrou se na nás obraťte. Těšíme se na vás.  

 

Mgr. Dana Červíčková, ředitelka                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Mateřská škola, Praha 10, Zvonková 12/2901, příspěvková organizace                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Telefon 272653572, 723501957, FAX 272660242, e-mail mszvonkova@volny.cz

 

lod_0