Režim dne

Vnitřní režim dne je určen pouze rámcově, průběžně je přizpůsobován podle plánovaných aktivit vyplývajících z třídního plánu či aktuální situace v MŠ a je přizpůsobován tak, aby byly uspokojeny potřeby dětí při současném optimálním zachování zásad psychohygieny a pedagogických zásad.

6.30 – 8.45       spontánní hra dětí, nabídka individuálních i skupinových aktivit

8.45 – 9.00       ranní cvičení

9.00 – 9.30       hygiena, ranní svačina, při níž je stejně jako při obědě kladen důraz na kulturu společného stolování a pomoc dětí při prostírání

9.30 – 12.00  řízené činnosti individuální, skupinové i frontální vyplývající z třídního plánu, pobyt venku, kde je opět ponechán prostor pro spontánní aktivity dětí

12.00 – 13.00   hygiena, příprava na oběd, oběd, hygiena a příprava na odpolední odpočinek, odchod dětí po obědě

13.00 – 14.30   odpolední odpočinek na lehátkách v ložnicích, děti se převlékají do pyžam; nejstarší děti při odpočinku poslouchají četbu učitelky nebo pohádky na kazetách a CD, střídavě tento čas tráví v zájmových kroužcích a při výuce angličtiny

14.30 – 15.15   hygiena, tělovýchovná chvilka, příprava na svačinu, svačina

15.15 – 17.00  nabídka individuálních a skupinových činností, prostor pro spontánní hru ve třídě nebo na zahradě, odchod dětí z mateřské školy