Aktuálně k záhájení školního roku

Posted Posted in Aktuality

Prosíme rodiče, aby první školní den přivedli nově přijaté děti nejpozději do 8h. S sebou dětem – bačkůrky, převlečení na ven, popř. pyžamko. Další informace budou podány na třídní schůzce, která se koná v 16h ve třídě Kopretina. Děkujeme.

Změny cen stravného na školní rok 2022/2023

Posted Posted in Aktuality

Změny cen stravného na školní rok 2022/2023 Vzhledem k neustále stoupajícím cenám za potraviny zvyšujeme sazbu za stravování a to následovně: Aktuální ceny stravného platné od 1/9/2022: Děti 3-6 let, předškoláci                                            Děti s odkladem školní docházky nebo starší 7 let Po obědě            37,–Kč                        […]

Informace k prázdninovému provozu

Posted Posted in Aktuality

Termín: 8.-19.8.2022 Provoz mateřské školy: 6:30 – 17:00 hodin    Stravování: STRAVNÉ:    42,-Kč/den, pro děti s odkladem školní docházky 45,-Kč/den. Vyúčtování za omluvené dny nepřítomnosti dítěte ve škole bude provedeno v průběhu měsíce září 2022 převodem na účet. Omluvy nepřítomnosti dětí se přijímají den předem nebo nejpozději do 8 hodin ráno!!!, a to na telefonním čísle 272653572, […]

MŠ Kodaňská – vyhlášení konkurzu na pracovní místo ředitele/ředitelky

Posted Posted in Aktuality

Konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Mateřská škola, Praha 10, Kodaňská 989/14, příspěvková organizace, se sídlem Praha 10, Kodaňská 989/14, IČO: 70 924 228 MČ Praha 10 vyhlašuje v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního […]

Zápis do MŠ pro cizince

Posted Posted in Aktuality

Oznámení o konání zvláštního zápisu k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2022/2023 podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina školství) Повідомлення про спеціальний запис до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб. («лекс Україна» – освіта) Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem, Цей спеціальний […]

Zaktualizovaný seznam přijatých dětí pro školní rok 2022/2023

Posted Posted in Aktuality

Vážení rodiče, přijďte si prosím vyzvednout Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí Vašeho dítěte do Mateřské školy ZVONKOVÁ ve čtvrtek 26.5.2022 od 9:30 do 11:30 a od 13 do 16:30 hodin nebo v pátek 27.5.2022 od 9:30 do 12 hodin. Děkujeme.                                                                                                                                             Mgr. Dana Červíčková, ředitelka Seznam přijatých dětí na školní rok 2022/2023

Informace k zápisovým lístkům

Posted Posted in Aktuality

V případě, že zákonní zástupci žádali o přijetí svého dítěte duplicitně i do jiné MŠ a do obou MŠ je dítě přijato, zašle zákonný zástupce dítěte vyplněné Oznámení o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání („zápisový lístek pro předškolní vzdělávání“) do té školy, kterou si pro vzdělávání svého dítěte vybere. Rodiče dítěte odevzdáním tohoto zápisového lístku potvrzují svůj […]