Mateřská škola Zvonková

Vážení rodiče, 

od 1.6.2021 pozastavte své platby za stravné. Vyúčtování přeplatků bude v červenci na účet, který jste zadali začátkem školního roku. Pokud chcete přeplatek poslat na účet jiný, napište svůj požadavek na e-mail: jidelna.zvonkova@volny.cz


Platby za obědy od září 2020 jsou následující: 

září – zaplaťe pouze zálohu ve výši 1500,–Kč

říjen – červen – měsíční platba 800,–Kč

školné = 1100,–Kč měsíčně

Platby za stravné i školné lze sloučit do jedné. Více info v platbách