Mateřská škola Zvonková

Jídelna

Vážení rodiče, 


Platby za obědy od září 2022 jsou následující: 

září – zaplaťte pouze zálohu ve výši 1800,–Kč/1920,—Kč děti s odkladem školní docházky

říjen – červen

měsíční platba 900,–Kč/ pro děti do 6let

měsíční platba 960,-Kč/pro děti s odkladem školní docházky

Poslední platba za stravné v květnu 2023, v červnu již neplaťte, peníze budou použity ze zálohy.

školné = 1050,–Kč/měsíčně 

Školné se platí každý měsíc, i v červnu.

Platby za stravné i školné lze sloučit do jedné. Více info v platbách