Mateřská škola Zvonková

Jídelna

Vážení rodiče, 


Platby za obědy od září 2021 jsou následující: 

září – zaplaťte pouze zálohu ve výši 1600,–Kč

říjen – červen

měsíční platba 840,–Kč/ pro děti do 6let

měsíční platba 900,-Kč/pro děti s odkladem školní docházky

školné = 1100,–Kč měsíčně

Platby za stravné i školné lze sloučit do jedné. Více info v platbách