Pedagogický sbor

V MŠ s dětmi pracuje devět plně kvalifikovaných pedagogických pracovnic.

Ve školním roce 2022/23 s dětmi pracují:

Kopretina – Lenka Pšeničková a Ivana Růžičková

Zvoneček – Irena Kellnerová a Zdeňka Kohoutová

Slunečnice – Ema Martínková, Mgr. Dana Červíčková a Mgr. Anna Marková

Pampeliška – Petra Králová a Milena Pardubská

Usilujeme o úzkou spolupráci s rodiči na základě vzájemné důvěry a respektu.

Rodiče mají možnost domluvit si kdykoliv konzultaci s ředitelkou i učitelkami.

Pracujeme podle výchovně vzdělávacího plánu nazvaného „Svět kolem nás“, který je tvořen měsíčními a týdenními tématickými celky, které respektují dětské globální vnímání okolního světa.

Průběžně aktualizujeme nabídku aktivit pro děti tak, abychom plně uspokojili jejich zájmy a individuální potřeby v průběhu celého dne.