Pedagogický sbor

V MŠ s dětmi pracuje devět plně kvalifikovaných pedagogických pracovnic.

Ve školním roce 2020/21 s dětmi pracují:

v   2. třídě – Kopretině – Lenka Pšeničková a Ivana Růžičková

ve 3. třídě – Zvonečku – Irena Kellnerová a Zdeňka Kohoutová

ve 1A třídě – Slunečnici – Ema Martínková, Mgr. Dana Červíčková a Mgr. Anna Marková

ve 1B třídě – Pampelišce – Petra Králová a Milena Pardubská

Usilujeme o úzkou spolupráci s rodiči na základě vzájemné důvěry a respektu.

Rodiče mají možnost domluvit si kdykoliv konzultaci s ředitelkou i učitelkami.

Pracujeme podle výchovně vzdělávacího plánu nazvaného „Svět kolem nás“, který je tvořen měsíčními a týdenními tématickými celky, které respektují dětské globální vnímání okolního světa.

Průběžně aktualizujeme nabídku aktivit pro děti tak, abychom plně uspokojili jejich zájmy a individuální potřeby v průběhu celého dne.