Náměty pro práci s dětmi – Slunečnice

Posted Posted in Aktuality

Třídní vzdělávací program Měsíční plán: Stopy ve sněhu Týdenní téma: Životní prostředí Hlavní činnosti (průběžně): opakování správných hygienických návyků a bezpečného chování; ochrana životního prostředí – země, voda, vzduch, les, louka, zahrada – význam pro člověka i ostatní živočichy; třídění odpadu Didaktické cílené činnosti: POHYB: ranní cv., Tv chvilky, PH a HPH nácvik převalu z […]

Náměty pro práce s dětmi – Zvoneček

Posted Posted in Aktuality

Třídní vzdělávací program Měsíční plán:   STOPY VE SNĚHU Týdenní plán:   ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Hlavní činnosti (průběžně):  pozorování počasí s následnými rozhovory – změny v přírodě, v počasí sledovat rozvoj sebekontroly a sebeovládání při činnostech, ověřit jak se děti umějí podřídit druhým – dodržovat domluvená pravidla Didaktické cílené činnosti: POHYB: ranní cv., Tv chvilky, PH a HPH, […]

Uzavření MŠ Zvonková od 22.2.2021

Posted Posted in Aktuality

UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE Na základě doporučení HES(hygienické stanice) a po dohodě se zřizovatelem bude MŠ Zvonková do pátku 26.2.2021 uzavřena. Čekáme na výsledky dalších testů. Sledujte zdravotní stav Vašich dětí a také mailovou schránku, kam budou zasílány další informace k situaci v MŠ.