Aktuality

Náměty pro práce s dětmi – Zvoneček

Třídní vzdělávací program

Měsíční plán:   STOPY VE SNĚHU

Týdenní plán:   ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Hlavní činnosti (průběžně): 

pozorování počasí s následnými rozhovory – změny v přírodě, v počasí

sledovat rozvoj sebekontroly a sebeovládání při činnostech, ověřit jak se děti umějí podřídit druhým – dodržovat domluvená pravidla

Didaktické cílené činnosti:

POHYB:
 • ranní cv., Tv chvilky, PH a HPH,

 • pobyt venku, procvičovat kotoul vpřed s dopomocí

 • učit skoky jednonož z místa přes překážku na zemi
ŘEČ:
 • dechová cvičení -prodlužování vdechu a výdechu

 • učit děti sluchově vnímat délku samohlásky ve slabice (1-2 slabičná slova)

 • při luštění hádanek vést děti k pochopení obrazného přirovnání

POZNÁVÁNÍ:
 • hra Na pravdu – rozhodnout o pravdivosti – nepravdivosti tvrzení, téma „Příroda“, „Zima“

ESTETIKA:
 • poznat, co je v hudbě silně-slabě, pomalu-rychle
 • sluchové hry, hudební hádanky, opak. písní
PÍSNIČKA O MELUZÍNĚ

Sedla si k nám do komína

smutná paní meluzína,

/:naříká a běduje,

na zimu si stěžuje:/.

My jí dobře poradíme,

dávno už to přece víme

/:že se zimou netřese,

ten, kdo běhá po lese:/.

A tak paní meluzína

odfičela už z komína,

/:že ten pohyb miluje,

v lese si tam libuje:/.

ZOO

1) Dneska jedem do Zoo, do Zoo, do Zoo

a už se moc těšíme na zvířata.          Ref.: Buďme rádi, že je máme,

                                                                    že jsou s námi na světě,

                                                                    díky nim je život hezčí

                                                                    na té naší planetě.

2) Líbí se nám velice, velice, velice,                         3) Také tygří mláďata, mláďata, mláďata,

nám podobné opice a opičáci.                            s kožíškem jak ze zlata, líbí se nám.

4) Klokani a kapsičky, kapsičky, kapsičky, 5) Žirafí krk dlouhý je, dlouhý je, dlouhý je,

co v nich nosí dětičky, líbí se nám.                    že žirafám pasuje, líbí se nám.

6) Ať zvířata chlupatá, chlupatá, chlupatá    7) Ublížit jim nedejme, nedejme, nedejme,

anebo ta pernatá, líbí se nám.                             raději se starejme ať nevyhynou

PRAKTICKÉ ČINNOSTI:
 • vést děti k vytváření architektonických celků podle fantazie
 • vést děti vytvářet zajímavé barevné sestavy – drobné mozaiky

 

GRAFOMOTORIKA: vertikální a horizontální lomené linie, obloučky