MŠ Kodaňská – vyhlášení konkurzu na pracovní místo ředitele/ředitelky

Posted Posted in Aktuality

Konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Mateřská škola, Praha 10, Kodaňská 989/14, příspěvková organizace, se sídlem Praha 10, Kodaňská 989/14, IČO: 70 924 228 MČ Praha 10 vyhlašuje v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního […]

Zápis do MŠ pro cizince

Posted Posted in Aktuality

Oznámení o konání zvláštního zápisu k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2022/2023 podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina školství) Повідомлення про спеціальний запис до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб. («лекс Україна» – освіта) Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem, Цей спеціальний […]

Zaktualizovaný seznam přijatých dětí pro školní rok 2022/2023

Posted Posted in Aktuality

Vážení rodiče, přijďte si prosím vyzvednout Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí Vašeho dítěte do Mateřské školy ZVONKOVÁ ve čtvrtek 26.5.2022 od 9:30 do 11:30 a od 13 do 16:30 hodin nebo v pátek 27.5.2022 od 9:30 do 12 hodin. Děkujeme.                                                                                                                                             Mgr. Dana Červíčková, ředitelka Seznam přijatých dětí na školní rok 2022/2023

Informace k zápisovým lístkům

Posted Posted in Aktuality

V případě, že zákonní zástupci žádali o přijetí svého dítěte duplicitně i do jiné MŠ a do obou MŠ je dítě přijato, zašle zákonný zástupce dítěte vyplněné Oznámení o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání („zápisový lístek pro předškolní vzdělávání“) do té školy, kterou si pro vzdělávání svého dítěte vybere. Rodiče dítěte odevzdáním tohoto zápisového lístku potvrzují svůj […]