Prevence dětem

Posted Posted in Akce školy

Dle Strategického rámce Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání II na území MČ Praha 10 (MAP II), registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011050, byla v rámci spolupráce s organizacemi neformálního vzdělávání a v rámci zvyšování kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ dětem poskytnuta možnost získání dalších znalostí, zkušeností, dovedností a postojů. Ve středu 7. října 2020 proběhl […]