Akce školy

Prevence dětem

Dle Strategického rámce Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání II na území MČ Praha 10 (MAP II), registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011050, byla v rámci spolupráce s organizacemi neformálního vzdělávání a v rámci zvyšování kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ dětem poskytnuta možnost získání dalších znalostí, zkušeností, dovedností a postojů.

Ve středu 7. října 2020 proběhl v Mateřské škole ZVONKOVÁ výukový program Prevence dětem, který pořádá SPOLEK PREVENCE DĚTEM. Jednalo se o bezpečnostní průpravu dětí předškolního věku zaměřenou především na prevenci dětských úrazů. Tento projekt se také zabývá chováním v situacích spojených s přírodními živly a ohrožením nebezpečnými osobami či šikanou. Program se konal ve třídě předškolních dětí a probíhal na třech stanovištích. Děti pracovaly v malých skupinkách a seznámily se s prací policistů, záchranářů, hasičů, s kontakty na tyto složky, dále s bezpečným chováním na ulici, v blízkosti vozovek, u vody a v dalších konkrétních situacích. Program byl velice pěkně připraven, střídaly se rozmanité aktivity, děti měly možnost vyzkoušet si řešení různých konkrétních situací.