Aktuality

Aktuálně k novému školnímu roku 2020/2021

Informace k zahájení školního roku 2020-2021

Vážení rodiče,

od 1.9.2020 bude ranní přijímání dětí a jejich vyzvedávání probíhat v běžném režimu. Rodiče zazvoní na třídu svého dítěte, ohlásí se jménem a poté budou vpuštěni do pavilonu.

Žádáme rodiče, aby po vstupu do šatny použili dezinfekci na ruce a zdržovali se zde po nezbytně dlouhou dobu. Do umývárny a třídy je do odvolání vstup rodičů zakázán.

Seznamy jednotlivých tříd budou vyvěšeny na obou pavilonech na skleněných dveřích. Z důvodu zajištění optimálních vzdělávacích podmínek všem dětem bylo nutné několik již docházejících dětí přesunout do jiné třídy. Ve třídách tak budou stejně staré děti.

U nových malých dětí vám budeme plně nápomocny. Doporučujeme si s dětmi o nástupu do MŠ povídat. Po příchodu do šatny a převléknutí dítěte neprodlužujte loučení, a pokud bude potřeba, vyzvedněte dítě po domluvě s paní učitelkou např. za hodinu. Dítě tak získá jistotu, že se pro ně vrátíte.

Nezapomeňte v den nástupu přinést vyplněný a od lékaře potvrzený EVIDENČNÍ LIST, Informovaný souhlas a Přihlášku ke stravování!

Děti by měly přicházet do MŠ do 8.15 hodin. Pokud budete potřebovat přivést dítě později, nahlaste tuto skutečnost ve třídě zapsáním do sešitu v šatně, telefonicky na čísle 272653572 nebo SMS zprávou na čísle 730158448. Nejpozději do 8.15 hlásíme počty dětí do kuchyně.

Od 1.9.2020 se budeme řídit platnými Hygienickými opatřeními v souvislosti s Covid-19.

V případě zpřísnění opatření proti šíření koronaviru bude organizace příchodů a odchodů z MŠ upravena.

Sledujte informace na webu a v šatnách, případně na vstupních dveřích.

Plánované třídní schůzky v obou prvních třídách se uskuteční ve středu 2.9. od 16 hodin.

                                                                                                                    Těšíme se na vás!