Informace ke stávce dne 27.11.2023

Posted Posted in Aktuality

Zaměstnankyně Mateřské školy ZVONKOVÁ se připojují k podpoře výstražné jednodenní stávky konané v pondělí 27.11.2023. NEBOJUJEME ZA SEBE, ALE ZA NAŠE DĚTI Výdaje na vzdělávání nejsou dluhem, ale investicí do budoucnosti. Jde nám o udržení kvality vzdělávání. CHCEME: Zabránit nekoncepčním zásahům do fungující vzdělávací soustavy. Zabránit škrtům v rozpočtu školství na rok 2024. Nepřipustit snížení platů nepedagogických pracovníků […]