Aktuality

Informace k vyvěšení seznamu přijatých dětí od 1.9.2021

Vážení rodiče, POZOR!

Seznam dětí k přijetí do Mateřské školy ZVONKOVÁ(pouze registrační čísla) bude vyvěšen již v úterý 18. 5. 2021 na hlavních dveřích správního pavilonu a webových stránkách školy.

Žádáme rodiče, jejichž děti budou na seznamu přijatých, aby co nejdříve doručili osobně, mailem nebo datovou schránkou(případně vhozením do schránky, po předchozí telefonické dohodě), podepsaný zápisový lístek, čímž potvrdí, že dítě nastoupí do MŠ Zvonková

Podepsáním zápisového lístku současně potvrdíte zpětvzetí žádosti z ostatních MŠ, pokud jste je na jiné školy podali. Vzájemnou komunikací mezi jednotlivými školami bude tak možné vyvěsit nejpozději 3. 6. 2021 konečný seznam přijatých dětí a poštou nebo datovou schránkou rozeslat Rozhodnutí o nepřijetí. 

V případě dotazů mne kontaktujte na čísle 723 501 957.

V Praze dne 18. 5 . 2021

Mgr. Dana Červíčková, ředitelka