Aktuality

Informace k prázdninovému provozu

Termín: 8.-19.8.2022

Provoz mateřské školy: 6:30 – 17:00 hodin

 

 Stravování:

STRAVNÉ:    42,-Kč/den, pro děti s odkladem školní docházky 45,-Kč/den.

                                                                              

Vyúčtování za omluvené dny nepřítomnosti dítěte ve škole bude provedeno v průběhu měsíce září 2022 převodem na účet.

 

Omluvy nepřítomnosti dětí se přijímají den předem nebo nejpozději do 8 hodin ráno!!!, a to na telefonním čísle 272653572, SMS na čísle730158448.

Pokud rodiče takto nahlásí polodenní docházku, odčítá se dětem částka za odpolední svačinu.

Neomluvené dny se počítají jako přítomnost.

 

 

Úplata za předškolní vzdělávání: 

Výše úplaty:  550,- Kč

Úplata za vzdělávání se nevrací.

 

Rozdělení dětí z jednotlivých škol bude vyvěšeno na vstupních dveřích pavilonů.

 

S sebou děti potřebují přezutí, oblečení do třídy a na zahradu, pyžamo, vše nejlépe v kapsáři, který si pověsí do přihrádky.

 

 

Veškeré další základní informace k provozu mateřské školy rodiče získají na adrese  www.mszvonkova.cz .

 

 

                                                                                            Mgr. Dana Červíčková, řed.