Režim dne

Režim dne odpovídá zdravotním a hygienickým požadavkům a je přizpůsoben individuálním potřebám dětí. Děti jsou do MŠ přijímány po dohodě s rodiči v odůvodněných případech kdykoli během dne, nejvhodnější je však doba cca do 8:30 hodin. Přibližně do této doby mají děti možnost věnovat se hrám a činnostem, které si vybírají podle svého zájmu.

Před svačinou, která je podávána v 9 hodin, probíhá ranní cvičení. Po svačině děti pokračují v programu, který vyplývá z výchovně vzdělávacího programu a nabízí dětem rozmanité skupinové i individuální činnosti. Dopoledne je zakončeno pobytem venku.

Po obědě si mohou rodiče děti vyzvednout mezi 12:30 a 13:00, po dohodě i dříve, či později. Dětem, které odchází domů po obědě a tato skutečnost byla včas oznámena (do 8 hodin konkrétního dne), bude částka za odpolední svačinu odečtena. Po obědě odpočívají na lehátku všechny děti. Žádné z dětí není nuceno ke spánku. Děti, které nespí, poslouchají při odpočinku pohádky, starší děti jsou v tuto dobu zaměstnány v zájmových kroužcích a výukou angličtiny. Po odpolední svačině si lze děti vyzvedávat od 14:45 hodin.

Provoz mateřské školy končí v 17:00 hodin.