Zájmové kroužky

Vážení rodiče,

ráda bych Vám touto cestou podala informaci o zájmových kroužcích v naší mateřské škole vycházející ze Školního vzdělávacího programu.

Nezprostředkováváme pro děti zájmové kroužky organizované různými agenturami. Brání nám v tom provozní podmínky, ale také přesvědčení, že mateřská škola sama o sobě má dětem předkládat pestrou nabídku činností a tak dítě optimálně rozvíjet a stimulovat a uspokojovat jeho potřeby.

Prostřednictvím našich zájmových kroužků, které jsou součástí ŠVP a jsou pro děti zdarma, je umožněno předškolním dětem inklinujícím k určitému druhu činností, rozvíjet své nadání a zájmy v menší skupině podobně zaměřených dětí.

Ve škole fungují 3 výtvarné kroužky (zaměřené na rozmanité výtvarné techniky a na práci s keramickou hlínou) a 2 kroužky tělesné výchovy, které probíhají v tělocvičně blízké ZŠ.

Všechny kroužky jsou organizovány v rámci úvazku učitelek tak, aby nenarušovaly programy jednotlivých tříd.

Probíhají v době odpoledního odpočinku, což umožňuje nenásilně zkracovat či odstraňovat odpolední spánek u nejstarších dětí.

Kroužky zahájí svou činnost od října a děti budou rozděleny podle svého zájmu o nabízené činnosti.

Důvěřujte nám, neboť Vaše děti a jejich zájmy a potřeby v rámci prostředí mateřské školy známe a vynasnažíme se o optimální řešení.

                                                                                                                                                                                                         Mgr. Dana Červíčková, řed.