Pedagogický sbor

V MŠ s dětmi pracuje osm plně kvalifikovaných pedagogických pracovnic.

Ve školním roce 2017/18 s dětmi pracují

v 1. třídě Ema Martínková, Mgr. Dana Červíčková a Mgr. Anna Marková,

ve 2. třídě Petra Králová a Milena Pardubská,

ve 3. třídě Lenka Pšeničková a Ivana Růžičková,

ve 4. třídě Irena Kellnerová a Zdeňka Kohoutová.

 

 

 

Usilujeme o úzkou spolupráci s rodiči na základě vzájemné důvěry a respektu. Rodiče mají možnost domluvit si kdykoliv konzultaci s ředitelkou i učitelkami. Pracujeme podle výchovně vzdělávacího plánu nazvaného „Svět kolem nás“, který je tvořen měsíčními a týdenními tématickými celky, které respektují dětské globální vnímání okolního světa. Průběžně aktualizujeme nabídku aktivit pro děti tak, abychom plně uspokojili jejich zájmy a individuální potřeby v průběhu celého dne.