Věkové složení dětí

Věkové složení vychází ze snahy vytvořit optimální podmínky pro všestranný rozvoj schopností a dovedností dětí a pro uspokojování jejich potřeb.

Děti v jednotlivých třídách jsou převážně rozděleny podle věku, respektujeme však dětská přátelství a přání rodičů.

Učitelky si děti vedou po celou dobu jejich docházky do MŠ. Podle našich zkušeností je toto řešení velice přínosné. Vytváří se tak ovzduší vzájemné důvěry, učitelky mohou lépe působit na děti podle jejich individuálních potřeb.