Alergeny

Vážení rodiče,

 

na základe směrnice 1169/2011 EU budete od 13.12.2014 v jídelníčku (na konci řádku)

informováni o možnosti výskytu alergenu v jednotlivých pokrmech a to číselným označením

1 – 14, podle přiloženého seznamu alergenů.

 

Štěpánková Petra, vedoucí ŠJ

 

Označování alergenů je legislativně stanoveno na datum

od 13.12.2014 v souladu s potravinovým právem.

 

Odvolání na legislativu:

EU – 2000/13 do 13.12.2014 a pak nahrazena 1169/2011 EU článek 21

ČR – Vyhláška 113/2005 Sb. O způsobu označování potravin a tabákových výrobků, § 8 odstavec 10. 

Předpisy stanovují specifické požadavky na označování alergenových složek, u kterých je vědecky prokázáno, že vyvolávají u spotřebitelů alergie nebo nesnášenlivosti představující nebezpečí pro zdraví. Je tedy požadováno, aby veškeré složky byly zřetelně označeny názvem příslušné alergenní složky, pokud není přímo v názvu potraviny nebo jídla.

 

Vyjádření ministerstva zemědělství:

Poskytování informací o alergenech v případě nebalených potravin tj. i pokrmu stanovuje cl. 44 odst. 1 a) nařízení 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům. Nařízení nabývá účinnosti 13. prosince 2014. Komentár ke zmíněnému ustanovení naleznete v bodech 2.5.1 až 2.5.3 dokumentu otázek a odpovědí k nařízení 1169 na této stránce:

 

http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/foodlabelling/proposed_legislation_en.htm

 

Označování pokrmu spadá do gesce Ministerstva zdravotnictví.

 

ALERGENY V POTRAVINÁCH

 

Specifikace alergenu: 

 

Různé druhy alergií postihují až 30% populace a na alergii není lékKaždý jedinec musí zjistit podle příznaků, jakých potravin se příště vyvarovat, jediná voda není alergenní.

 

Vysvětlení: Alergeny jsou přirozeně vyskytující látky bílkovinné povahy, které způsobují u přecitlivělých jedinců nepřiměřenou reakci imunitního systému (IS), která může vyústit až k anafylaktickému šoku. V podstatě se jedná o poruchu imunity, kdy normálně neškodné látky fungují negativně – jako alergeny a jsou napadány imunologickou obranou organismu.

 

Alergická reakce : Spočívá v tom, že IS reaguje tvorbou protilátek – bílkovin, které se specificky navazují na alergeny a tak je deaktivují a vylučují z organismu.

Existují různé druhy protilátek, jedna z nich, která vyvolává alergické reakce je Imunoglobin E = IgE. Protilátka IgE se sama váže na alergeny a vyvolává alergickou odezvu. Při alergické reakci zajišťuje IgE uvolňování signálních molekul do krevního řečiště, čímž okamžitě vyvolává symptomy typické pro potravní alergii. Nástup je rychlý po požití nebo přítomnosti v prostředí. Zpravidla 1 hodinu po požití.

 

Projevy alergické reakce: kýchání, svědění, kopřivka, otoky, nadýmání, dýchací potíže, svědění rtu a úst, nevolnost, křeče, průjmy, to je výčet relativně mírné reakci, muže ale vyústit výjimečně k anafylaktickému šoku. Většinou zanikají v souladu a 

s narůstajícími roky.

 

Intolerance – averze: Je to též nepříjemná reakce, její nástup trvá delší dobu a projevuje se nadýmáním, průjmem nebo zácpou. Symptomy potravinové intolerance vznikají delší dobu a nezahrnují imunitní odezvu. – nadýmání, průjem anebo zácpu. Nejedná se o alergickou reakci.

 

Prahové hodnoty: Minimální množství alergenu nezbytného pro vyvolání alergické reakce se označuje jako prahová hodnota. Každý jedinec má jiný práh, takže nelze objektivně stanovit univerzální hodnotu.

 

Běžné potravinové alergeny: Mohou vyvolat všechny potraviny, ale EU specifikovalo 14 hlavních potenciálních alergenů, které podléhají legislativnímu značení

 

Za další alergeny lze považovat též jablka, hrušky, meruňky, broskve, jahody, rajčata, špenát, aromatické byliny, ale ty neznačíme.

 

Seznam potravinových alergenů, které podléhají legislativnímu označování dle směrnice 1169/11 EU

 

1) Obiloviny obsahující lepek–nejedná se o celiakii, výrobky z nich

2) Korýši a výrobky z nich – patří mezi potraviny ohrožující život

3) Vejce a výrobky z nich – patří mezi potraviny ohrožující život

4) Ryby a výrobky z nich

5) Podzemnice olejná (arašídy) a výrobky z nich- patří mezi potraviny ohrožující život

6) Sójové boby (sója) a výrobky z nich

7) Mléko a výrobky z něj – patří mezi potraviny ohrožující život

8) Skořápkové plody a výrobky z nich – jedná se o všechny druhy ořechů

9) Celer a výrobky z něj

10) Hořčice a výrobky z ní

11) Sezamová semena (sezam) a výrobky z nich

12) Oxid siřičitý a siřičitany v koncentracích vyšších než 10 mg, ml/kg, l, vyjádřeno SO2

13) Vlčí bob (LUPINA) a výrobky z něj

14) Měkkýši a výrobky z nich