Akce

 

Třídní vzdělávací program

Měsíční plán:   KOULEJ SE, SLUNÍČKO

Týdenní plán: JEDEME NA VÝLET (27.4. – 30.4.)

Hlavní činnosti (průběžně): bezpečné chování na ulici a znalost dopravních značek určených pro chodce; pohotové a správné reakce na světelné signály; ochrana zdraví

Didaktické cílené činnosti:

I. POHYB: pobyt venku – učit přeskočit danou vzdálenost; hra s míčem – procvičovat vyhazování míče do výšky s obměnami,  učit se házet a chytat míč odražený od země plynule, v rytmu

II. ŘEČ: procvičování správné výslovnosti hlásky Š – Jede vláček – ši, ši, ši (zrychlujeme, zpomalujeme, hlasitě, tiše); vyhledávání a popis obrázků dopravních prostředků – co jezdí, létá, pluje; hádanky – podle popisu uhodnout, který dopravní prostředek mám na mysli

III. POZNÁVÁNÍ: seznámení se základními dopravními značkami; město, vesnice – rozdíly, lesy, louky, řeky, skály – rozhovory s dětmi na téma výlet; rozhovory u obrázkových knih; učit děti pomocí tvoření dvojic klást, kreslit apod. stejně, více nebo méně objektů, než je objektů daných, používání pojmú: tolik, kolik, více než, méně než

IV. ESTETIKA: rozumět vtipu a slovní hře – při vlastním rýmování dětí rozvíjet cit pro zvukovou a významovou stránku slov, vést děti k vlastnímu vymýšlení hádanek; opakování písní o jaru

V. PRAKTICKÉ ČINNOSTI: procvičujeme techniku skládání, pečlivost při překládání – lodička, parník

GRAFOMOTORIKA: grafický záznam pohybu vycházejícího z dlaně a prstů: ležatá osmička

Třídní vzdělávací program

 Měsíční plán:   KOULEJ SE, SLUNÍČKO

Týdenní plán:    ZVÍŘÁTKA, PTÁCI A HMYZ V PŘÍRODĚ (20.4.-24.4.)

Hlavní činnosti (průběžně): chovat se ohleduplně k přírodě živé i neživé

Didaktické cílené činnosti:

I. POHYB: pobyt venku – procvičovat skok do dálky odrazem snožmo s pérováním a souhyby paží; procvičovat plynulou chůzi se správným držením těla a pohyby paží             

II.ŘEČ: procvičování hybnosti jazyka; poslech pohádky z knížky Ferda Mravenec; opakování básničky:          JARNÍ

Jaro ťuká na vrátka, otevřou se poupátka.

Petře, Jano, pojďte ven, pojďte vítat jarní den.

Sluníčko vám něco poví, že už louky jarem voní,

že se z teplých krajin vrací všichni naši milí ptáci.

I ten špaček, tulák starý, bude zase mezi námi.

III. POZNÁVÁNÍ: poznat a pojmenovat některé broučky a hmyz – charakteristické znaky; na základě přiřazování umět vytvořit dvojice předmětů, porovnání prvků ve skupinách a rozhodnout, zda mají stejně prvků, více, méně

IV. ESTETIKA: spojovat zpěv s pohybem; poslech různých zvuků; sluchová hra NA PAPOUŠKA (sluchové vnímání a rozlišování první hlásky ve slově).Hra začíná větou: Papoušek vytáhl kartu s písmenem např.: „P“. Principem hry je vymyslet, co nejvíce slov, která začínají hláskou „P“ (např. panenka, ptáček, plot, papír, atd.).

V. PRAKTICKÉ ČINNOSTI: vyhledávání obrázků hmyzu v encyklopediích, knihách; skládání z papíru – berušky; vyrábění broučků ze skořápek od ořechů (temperové barvy, lepení); práce s nůžkami

GRAFOMOTORIKA: učit děti graficky zaznamenávat pohyb vycházející z ramenního kloubu motivovaný známými činnostmi: vertikální smyčky

 

 

 

 

 

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ

2019/2020

ZÁŘÍ

13.09.2019 09,30hod. „KORÁLOVÝ ÚTES“ – Sferické kino

18.09.2019 09,30hod. „DÁŠENKA, ANEB ŽIVOT ŠTĚNĚTE“- divadlo Dokola

25.09.2019 09.30hod. „O ČERVENÉ KARKULCE“- „Malé divadélko“

ŘÍJEN

04.10.2019 09.30hod. „ZVÍŘÁTKA DO ŠKOLKY“-edukativní pořad pro děti (2skupiny)

14.10.2019 09.30hod. „JAK MEDVÍDEK HLEDAL KAMARÁDA“ –divadlo Ajka

LISTOPAD

04.11.2019 09.30hod. „O ZVĚDAVÉM SLŮNĚTI“ – divadlo V Kufru

25.11.2019 09.30hod. „ KAŠPÁREK V PEKLE“ – divadlo Dokola

PROSINEC

09.12.2019 09.30hod. „PUTOVÁNÍ ZA ŠŤASTNOU HVĚZDOU“ divadlo Vysmáto

16.12.2019 09.30hod. „MEDVÍDKOVO ZIMNÍ PŘEKVAPENÍ“ -divadlo Ajka

LEDEN

06.11.2020 09.30hod. „O TURECKÉM RYBÁŘI“ – divadlo Basta Fidly

24.01.2020 09.30.hod.„O HODNÉM JANKOVI A LÍNÉM VAŠKOVI-divadlo Harmonika

ÚNOR

3.02.2020 10.00hod. „KARNEVAL“ – Fun Activity

7.02.2020 10,00hod „ZIMNÍ MALOSTRANSKÁ POHÁDKA“ divadlo M.Kopeckého

BŘEZEN

09.03.2020 09.30hod. „O RYBÁŘI A RYBCE“ –Soubor Jany Klatovské

16.03.2020 09.30hod. „NEJVZÁCNĚJŠÍ VĚC POD SLUNCEM“ –divadlo Krab

30.3.2020 09.30hod „ŠAŠEK A ČERT“ – divadlo Vysmáto

DUBEN

06.04.2020 09.30hod. „O ŠÍPKOVÉ RŮŽENCE“ –Divadlo Evy Hruškové a J Přeučila

22.04.2020 09.30hod. „POMOC“ –Do světa (edukativní pořad pro děti-2 skupiny)

KVĚTEN 

06.05.2020 09.30hod.„JAK PEJSEK FERDA POTKAL SLUNÍČKO“divadlo M.Kopeckého

11.05.2020 09.30hod. „O TYGŘÍKOVI“ –divadlo V Kufru

18.05.2020  09:00 Planetarium

ČERVEN

15.06.2020 09.30hod. „KOUZELNÝ HRNEC“ – divadlo Harmonika

19.06.2020 PONÍCI DO ŠKOLKY“

 

Další plánované akce:

STŘEDA, 11.3. 2020 navštívíme s předškolními dětmi ZŠ Břečťanova

PÁTEK, 27.3. 2020 Ekoprogram – Jak roste chleba – III.třída

STŘEDA, 1.4. 2020 Ekoprogram – Jak roste chleba – IV.třída

PÁTEK, 3.4. 2020 polodenní výlet VELIKONOCE NA ZÁMKU LOUČEŃ, odjezd v 7:45 hodin

PÁTEK 17.4.. 2020 od 8 hodin fotografování dětí  (+společné foto)

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, ve středu 22.4. 2020 od 16 do 17:30 hodin, I. pavilon

ĆTVRTEK 23.4. 2020 jdou předškolní děti na hudební dopoledne v ZUŠ Trhanovské náměstí

PONDĚLÍ 27.4. 2020 návštěva Městské knihovny Zahradní město – II.třída

ZÁPIS PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/21,úterá 5.5. 2020, 9:00 – 11:30, 13:00 – 18:00

STŘEDA, 13.5. 2020 Jóga v Solné jeskyni – II, III i IV třída

SOBOTA 23.5. 2020 – odjezd přihlášených dětí na školu v přírodě do Černého Dolu, Bouda Slovanka, návrat v pátek 29.5.2020.

 

 

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ