Akce

 

Třídní vzdělávací program 

Měsíční plán:   KOULEJ SE, SLUNÍČKO

Týdenní plán:   JARO PŘIŠLO K NÁM (30.3. – 3.4.)

Hlavní činnosti (průběžně): pozorování změn v jarní přírodě, změny v počasí a jejich vliv na přírodu, poslech ptačího zpěvu

Didaktické cílené činnosti:

I. POHYB: procvičení dolních končetin (přenášení váhy na paty a špičky-houpání, chůze popatá ch, po špičkách, uchopování prsty u nohou různé předměty); PH Kuba řekl….

II.ŘEČ: procvičování výslovnosti hlásky Š, Ž; vytleskávání slov, říkadel; rozvíjet poznávání a užívání slov významově protikladných – antonym, DH Řekni to naopak; učit děti sluchově vnímat hlásku na konci slova – méně výrazné souhlásky a samohlásky

III. POZNÁVÁNÍ: všímat si, rozlišovat a určovat hlavní znaky jarního období, počasí, pojmenovávání přírodních jevů – prší, svítí slunce, je vítr, bouřka, duha; vést děti k tomu, aby vytvořením všech dvojic z jedné a druhé skupiny a porovnáním prvků v daných skupinách rozhodly, zda mají stejně prvků

IV. ESTETIKA: při vlastním rýmování dětí rozvíjet cit pro zvukovou a významovou stránku slov, vymýšlení říkanek; opakování písniček (Travička zelená, Jaro už je tu…)

V. PRAKTICKÉ ČINNOSTI: péče o květiny doma – otírání listů, zalévání; upevňovat správnou techniku stříhání – Jarní obrázek

GRAFOMOTORIKA: učit děti graficky zaznamenávat pohyb vycházející z ramenního kloubu motivovaný známými činnostmi: vertikální smyčky

 

 

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ

2019/2020

ZÁŘÍ

13.09.2019 09,30hod. „KORÁLOVÝ ÚTES“ – Sferické kino

18.09.2019 09,30hod. „DÁŠENKA, ANEB ŽIVOT ŠTĚNĚTE“- divadlo Dokola

25.09.2019 09.30hod. „O ČERVENÉ KARKULCE“- „Malé divadélko“

ŘÍJEN

04.10.2019 09.30hod. „ZVÍŘÁTKA DO ŠKOLKY“-edukativní pořad pro děti (2skupiny)

14.10.2019 09.30hod. „JAK MEDVÍDEK HLEDAL KAMARÁDA“ –divadlo Ajka

LISTOPAD

04.11.2019 09.30hod. „O ZVĚDAVÉM SLŮNĚTI“ – divadlo V Kufru

25.11.2019 09.30hod. „ KAŠPÁREK V PEKLE“ – divadlo Dokola

PROSINEC

09.12.2019 09.30hod. „PUTOVÁNÍ ZA ŠŤASTNOU HVĚZDOU“ divadlo Vysmáto

16.12.2019 09.30hod. „MEDVÍDKOVO ZIMNÍ PŘEKVAPENÍ“ -divadlo Ajka

LEDEN

06.11.2020 09.30hod. „O TURECKÉM RYBÁŘI“ – divadlo Basta Fidly

24.01.2020 09.30.hod.„O HODNÉM JANKOVI A LÍNÉM VAŠKOVI-divadlo Harmonika

ÚNOR

3.02.2020 10.00hod. „KARNEVAL“ – Fun Activity

7.02.2020 10,00hod „ZIMNÍ MALOSTRANSKÁ POHÁDKA“ divadlo M.Kopeckého

BŘEZEN

09.03.2020 09.30hod. „O RYBÁŘI A RYBCE“ –Soubor Jany Klatovské

16.03.2020 09.30hod. „NEJVZÁCNĚJŠÍ VĚC POD SLUNCEM“ –divadlo Krab

30.3.2020 09.30hod „ŠAŠEK A ČERT“ – divadlo Vysmáto

DUBEN

06.04.2020 09.30hod. „O ŠÍPKOVÉ RŮŽENCE“ –Divadlo Evy Hruškové a J Přeučila

22.04.2020 09.30hod. „POMOC“ –Do světa (edukativní pořad pro děti-2 skupiny)

KVĚTEN 

06.05.2020 09.30hod.„JAK PEJSEK FERDA POTKAL SLUNÍČKO“divadlo M.Kopeckého

11.05.2020 09.30hod. „O TYGŘÍKOVI“ –divadlo V Kufru

18.05.2020  09:00 Planetarium

ČERVEN

15.06.2020 09.30hod. „KOUZELNÝ HRNEC“ – divadlo Harmonika

19.06.2020 PONÍCI DO ŠKOLKY“

 

Další plánované akce:

STŘEDA, 11.3. 2020 navštívíme s předškolními dětmi ZŠ Břečťanova

PÁTEK, 27.3. 2020 Ekoprogram – Jak roste chleba – III.třída

STŘEDA, 1.4. 2020 Ekoprogram – Jak roste chleba – IV.třída

PÁTEK, 3.4. 2020 polodenní výlet VELIKONOCE NA ZÁMKU LOUČEŃ, odjezd v 7:45 hodin

PÁTEK 17.4.. 2020 od 8 hodin fotografování dětí  (+společné foto)

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, ve středu 22.4. 2020 od 16 do 17:30 hodin, I. pavilon

ĆTVRTEK 23.4. 2020 jdou předškolní děti na hudební dopoledne v ZUŠ Trhanovské náměstí

PONDĚLÍ 27.4. 2020 návštěva Městské knihovny Zahradní město – II.třída

ZÁPIS PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/21,úterá 5.5. 2020, 9:00 – 11:30, 13:00 – 18:00

STŘEDA, 13.5. 2020 Jóga v Solné jeskyni – II, III i IV třída

SOBOTA 23.5. 2020 – odjezd přihlášených dětí na školu v přírodě do Černého Dolu, Bouda Slovanka, návrat v pátek 29.5.2020.

 

 

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ