Platby za květen – červen

Školné za květen 2020 je 250,–Kč, červen 950,–Kč. Děti, které nenastoupily do MŠ školné neplatí.

Prosím, pozastavte své platby za stravné. Vzhledem k uzavření MŠ v průběhu března – května vznikly na stravném každému větší přeplatky, které budou vyúčtovány začátkem července.

Děkujeme,

Petra Štěpánková, ved. ŠJ

Komentáře jsou zakázané.