Pedagogický sbor

V MŠ s dětmi pracuje osm plně kvalifikovaných pedagogických pracovnic.

V 1. třídě s dětmi pracují Petra Králová a Ema Martínková,

ve 2. třídě Lenak Pšeničková a Ivana Růžičková

ve 3. třídě Irena Kellnerová a Zdeňka Kohoutová,

ve 4. třídě Mgr. Dana Červíčková a Mgr. Anna Marková

 

 

 

Usilujeme o úzkou spolupráci s rodiči na základě vzájemné důvěry a respektu. Rodiče mají možnost domluvit si kdykoliv konzultaci s ředitelkou i učitelkami. Pracujeme podle výchovně vzdělávacího plánu nazvaného „Svět kolem nás“, který je tvořen měsíčními a týdenními tématickými celky, které respektují dětské globální vnímání okolního světa. Průběžně aktualizujeme nabídku aktivit pro děti tak, abychom plně uspokojili jejich zájmy a individuální potřeby v průběhu celého dne.

Komentáře jsou zakázané.