Platby za květen – červen

Školné za květen 2020 je 250,–Kč, červen 950,–Kč. Děti, které nenastoupily do MŠ školné neplatí.

Prosím, pozastavte své platby za stravné. Vzhledem k uzavření MŠ v průběhu března – května vznikly na stravném každému větší přeplatky, které budou vyúčtovány začátkem července.

Děkujeme,

Petra Štěpánková, ved. ŠJ

Read Users' Comments (0)

Informace k prázdninovému provozu

Informace k prázdninovému provozu

Termín: 13.-24.7.2020

Provoz mateřské školy: 6:30 – 17:00 hodin

Stravování:

STRAVNÉ:    39,-Kč/den, pro děti s odkladem školní docházky 42,-Kč/den.

Vyúčtování za omluvené dny nepřítomnosti dítěte ve škole bude provedeno v průběhu měsíce září 2020 na účet, ze kterého byla platba zaslána.

[…]
Read Users' Comments (0)

Seznam přijatých dětí na školní rok 2020/2021

Vážení rodiče,

seznam přijatých dětí pro školní rok 2020/2021 najdete po kliknutí na tento odkaz – seznam přijatých dětí 2020-2021

29.5.2020                                          Mgr. Dana Červíčková

Read Users' Comments (0)

Pozor – změny týkající se zápisu pro školní rok 2020/2021

Z důvodu urychlení vyřízení duplicitních žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání bude vyvěšen první seznam přijatých dětí již 20.5.2020, a to na webových stránkách a na hlavních dveřích správního pavilonu (v ulici Zvonková).

[…]
Read Users' Comments (0)

Důležité informace k otevření školky 25/5/2020

Vážení rodiče,

Prosím nepřehlédněte informace k otevření mateřské školy  ZVONKOVÁ od 25.5.2020.

[…]
Read Users' Comments (0)

Důležitá informace k zápisu

Důležitá informace k zápisu:


Omlouváme se všem rodičům za chybu v dopisu s oznámením registračního čísla. V datech je uveden rok 2019, má být 2020.

Read Users' Comments (0)

Znovu otevíráme 25.5.2020

Mateřská škola ZVONKOVÁ na základě schválení RMČ Praha 10 se znovu otvírá 25.5.2020.

[…]
Read Users' Comments (0)

Náměty pro práce s dětmi

Vážení rodiče,

v době uzavření mateřské školy najdete náměty pro práce s dětmi v rubrice akce školy.

Read Users' Comments (0)

Prázdninový provoz MŠ 2020

Pokud máte zájem o přihlášení Vašeho dítěte k prázdninové docházce, vyplňte prosím přiloženou přihlášku.

[…]
Read Users' Comments (0)

Elektronický předzápis 2020

[…]
Read Users' Comments (0)
 Page 1 of 2  1  2 »