Aktuálně k zahájení nového školního roku 2020/2021

Informace k zahájení školního roku 2020-2021

Vážení rodiče,

od 1.9.2020 bude ranní přijímání dětí a jejich vyzvedávání probíhat v běžném režimu. Rodiče zazvoní na třídu svého dítěte, ohlásí se jménem a poté budou vpuštěni do pavilonu.

[…]
Read Users' Comments (0)

Hygienická opatření od 1.9.2020

Vážení rodiče,

níže naleznete hygienická opatření, která budou v platnosti od 1.9.2020. Prosíme Vás o přečtení a následné dodržování.

Hygienická opatření COVID od 1.9.2020

Read Users' Comments (0)

19.6. 2020 – PROGRAM S PONÍKY NA ZAHRADĚ

19.6.2020

Program s poníky

Vážení rodiče, milé děti,

v pátek 19.6.2020 budeme mít na zahradě program s poníky. Děti se programu zúčastní po třídách v cca půlhodinových intervalech:

[…]
Read Users' Comments (0)

AKTUÁLNĚ K PRÁZDNINOVÉMU PROVOZU

Vzhledem k neustále se množícím dotazům na prázdninový provoz opakujeme kritéria pro přijetí dětí:

  1. budou přijaty všechny děti, které podaly přihlášku a u kterých bude do 10/6 přijata platba za stravné a školné, informace o výši plateb viz. předchozí odkaz k prázdninovému provozu
  2. při platbě uvádějte místo variabilního symbolu jméno dítěte a kmenovou školku – bez tohoto údaje nebudeme schopni dítě identifikovat!
  3. seznamy přijatých dětí budou zaslány do kmenových školek 12.6.2020

V případě jakýchkoli nejasností nás neváhejte kontaktovat.

Read Users' Comments (0)

Seznam přijatých dětí na školní rok 2020/2021

Vážení rodiče,

29.5.2020 zveřejňuji konečný seznam dětí přijatých k docházce do Mateřské školy, Praha 10, Zvonková 12/2901 od školního roku 2020-2021.

Žádáme rodiče přijatých dětí, aby se dostavili ve středu 3.6. v době od 9 do 12 hodin nebo v pondělí 8.6. v době od 13 do 18 hodin pro rozhodnutí o přijetí a další informace k docházce.

[…]
Read Users' Comments (0)

Platby za květen – červen

Školné za květen 2020 je 250,–Kč, červen 950,–Kč. Děti, které nenastoupily do MŠ školné neplatí.

Prosím, pozastavte své platby za stravné. Vzhledem k uzavření MŠ v průběhu března – května vznikly na stravném každému větší přeplatky, které budou vyúčtovány začátkem července.

Děkujeme,

Petra Štěpánková, ved. ŠJ

Read Users' Comments (0)

Informace k prázdninovému provozu

Informace k prázdninovému provozu

Termín: 13.-24.7.2020

Provoz mateřské školy: 6:30 – 17:00 hodin

Stravování:

STRAVNÉ:    39,-Kč/den, pro děti s odkladem školní docházky 42,-Kč/den.

Vyúčtování za omluvené dny nepřítomnosti dítěte ve škole bude provedeno v průběhu měsíce září 2020 na účet, ze kterého byla platba zaslána.

[…]
Read Users' Comments (1)

Pozor – změny týkající se zápisu pro školní rok 2020/2021

Z důvodu urychlení vyřízení duplicitních žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání bude vyvěšen první seznam přijatých dětí již 20.5.2020, a to na webových stránkách a na hlavních dveřích správního pavilonu (v ulici Zvonková).

[…]
Read Users' Comments (0)

Důležité informace k otevření školky 25/5/2020

Vážení rodiče,

Prosím nepřehlédněte informace k otevření mateřské školy  ZVONKOVÁ od 25.5.2020.

[…]
Read Users' Comments (0)

Důležitá informace k zápisu

Důležitá informace k zápisu:


Omlouváme se všem rodičům za chybu v dopisu s oznámením registračního čísla. V datech je uveden rok 2019, má být 2020.

Read Users' Comments (0)
 Page 1 of 2  1  2 »