Panoramatická prohlídka místností mateřské školy

Rok 2014

Šatna

Herna

Ložnice

Rok 2015

Chodba

Ložnice

Herna

Zahrada

Read Users' Comments (0)

školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Read Users' Comments (0)

Pedagogický sbor

V MŠ s dětmi pracuje osm plně kvalifikovaných pedagogických pracovnic.

V 1. třídě s dětmi pracují Petra Králová a Ema Martínková,

ve 2. třídě Lenak Pšeničková a Ivana Růžičková

ve 3. třídě Irena Kellnerová a Zdeňka Kohoutová,

ve 4. třídě Mgr. Dana Červíčková a Mgr. Anna Marková

 

 

 

Usilujeme o úzkou spolupráci s rodiči na základě vzájemné důvěry a respektu. Rodiče mají možnost domluvit si kdykoliv konzultaci s ředitelkou i učitelkami. Pracujeme podle výchovně vzdělávacího plánu nazvaného „Svět kolem nás“, který je tvořen měsíčními a týdenními tématickými celky, které respektují dětské globální vnímání okolního světa. Průběžně aktualizujeme nabídku aktivit pro děti tak, abychom plně uspokojili jejich zájmy a individuální potřeby v průběhu celého dne.

Read Users' Comments (0)