Chráněno: 2018 – 1. třída

Požadovaný obsah je chráněn heslem. Pokud jej chcete zobrazit, zadejte prosím nejdříve heslo:

Read Users' Comments (0)

Chráněno: 2018 – Letní slavnost

Požadovaný obsah je chráněn heslem. Pokud jej chcete zobrazit, zadejte prosím nejdříve heslo:

Read Users' Comments (0)

Chráněno: Farma Blaník 2018

Požadovaný obsah je chráněn heslem. Pokud jej chcete zobrazit, zadejte prosím nejdříve heslo:

Read Users' Comments (0)

Chráněno: Indiáni a poníci 2018

Požadovaný obsah je chráněn heslem. Pokud jej chcete zobrazit, zadejte prosím nejdříve heslo:

Read Users' Comments (0)

Chráněno: Park Mirakulum

Požadovaný obsah je chráněn heslem. Pokud jej chcete zobrazit, zadejte prosím nejdříve heslo:

Read Users' Comments (0)

Chráněno: Škola v přírodě 2018

Požadovaný obsah je chráněn heslem. Pokud jej chcete zobrazit, zadejte prosím nejdříve heslo:

Read Users' Comments (0)

Škola v přírodě 26.5.-1.6.2018

Milí rodiče, dorazily jsme do Krkonoš v pořádku a už spíme  v nových postýlkách. Všechny Vás moc pozdravujeme!

Vaše děti

Read Users' Comments (0)

Chráněno: 2018 – Karneval

Požadovaný obsah je chráněn heslem. Pokud jej chcete zobrazit, zadejte prosím nejdříve heslo:

Read Users' Comments (0)

Projekty

EU_MSMAT

Personální podpora a profesní rozvoj pedagogů v MŠ Zvonková, Praha 10

 

Operační program

Výzkum, vývoj a vzdělávání

Prioritní osa

2.3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání  

Specifický cíl

02.3.68.1 – Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ

Registrační číslo projektu

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0003466

Výzva

02_16_023 – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ pro Prahu v prioritní ose 3 OP

Aktivity projektu

I/1.1 – Školní asistent – personální podpora MŠ

I/2.6 – Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (pro MŠ)

I/3.1 – Prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ

 

Financování projektu

Zdroj financování projektu výše podílu v Kč
Celkové výdaje projektu 444 352,00
Dotace EU 222 176,00
Podíl poskytnuté dotace EU 50 %
Státní rozpočet 222 176,00
Podíl poskytnuté dotace SR 50 %

Doba realizace

09/2017 – 8/2019

Read Users' Comments (0)

Keramické zvonkohraní

V listopadu se konalo v naší mateřské škole KERAMICKÉ ZVONKOHRANÍ pod záštitou Městské části Prahy 10

Read Users' Comments (0)
 Page 1 of 7  1  2  3  4  5 » ...  Last »